Kære kunder                                                             Odense den, 25-05-2018

Vi har opdateret vores Persondatapolitik for at afspejle EU-Persondataforordning (GDPR), med start den, 25-5-2018.

Det er vigtigt at du forstår, hvordan vi håndterer dine personlige data.


ERHVERVS-IT ApS Persondataforordning (GDPR)

Disse oplysninger er til alle vores erhvervskunder og privatkunder.

I skal intet gøre, dette er blot til oplysning om hvordan ERHVERVS-IT ApS opbevarer Jeres oplysninger.

Lovgivning:

Vi overholder gældende lovgivning vedrørende Persondataforordning (GDPR)

Vi opbevarer vores regnskaber i overensstemmelse med Dansk lovgivning.

Data:
Vi har på nogle kunder en folder med jeres oplysninger. De opbevares så længe det er nødvendigt.

Kun vores medarbejdere kan tilgå denne folder på vores IT-System. Nogle kunder har også selv folderen liggende på deres IT-system.

Data formål:
Her skriver vi de oplysninger ind, som er relevante for at kunne hjælpe jer, disse opbevares efter aftale med kunden.

Regnskab System:

ERHVERVS-IT ApS bruger C5 og Uniconta ”ERP Systemer” her opbevarer vi efter lovgivningen, debitor og kreditor´s:

  • CVR. Nr. / P. Nummer
  • Kundenummer (Firma / kunde TLF. NR.)
  • Firmanavn
  • Kunde navn
  • Adresse
  • Kontaktperson
  • Att.: TLF.
  • E-mail
  • E-mail / EAN NR. for faktura.

Alle udskrevne bilag opbevares i aflåst arkiv rum, når de ikke bruges, og i vores ERP-Systemer som kræver medarbejder login.

Mail og Kontakt oplysninger:

ERHVERVS-IT ApS bruger jeres kontaktoplysninger i Office 365 for kontakt og mail.

Online Support:
Vi bruger TeamViewer online support, for at logge på jeres systemer ude fra, når i beder om det, hvilket kræver en ID-nøgle på minimum 9 karakterer og en kode på minimum 4-6 karakterer.

For de kunder som har serverløsninger, kan vi opsætte TeamViewer, så man kan tilgå jeres servere. Koderne er gemt i både jeres og vores TeamViewer program. Vi skal logge ind i vores TeamViewer med bruger og kode for at kunne hjælpe jer, når I beder om det.

Kunder der har drift hos ERHVERVS-IT ApS:
• Flippage.dk
• Databackup.dk
• Web / CMS WordPress
• Web Shop “WooCommerce”
• E-mail

ERHVERVS-IT ApS står for driften, og I er selv ansvarlige for hvad I har liggende.

ERHVERVS-IT ApS udarbejder også webdesign og shop systemer for vores kunder, det er kunden selv der er ansvarlig for indhold og for leveringen af dette.

Bogholder og Revisor:

ERHVERVS-IT ApS bruger en bogholder og statsautoriseret revisor, som begge har underskrive en databehandler aftale med os.


ERHVERVS-IT ApS Medarbejder:

Alle medarbejdere i ERHVERVS-IT ApS skal altid overholde alle gældende lovgivninger både nuværende og kommende. Alle medarbejdere skal underskrive en databehandler aftale.

Vi glæder os til forsæt at kunne hjælpe Jer alle med de opgaver I stiller os.

Med venlig hilsen

ERHVERVS-IT ApS

Leif Lumby Henriksen               Jesper Henriksen

Tlf.: 22 43 78 01                          Tlf.: 30 54 63 61

info@erhvervs-it.dk                   jesper@erhvervs-it.dk